Greta Gris Mikrofon Sing & Learn

299,00 kr

Tillgänglighet: I lager

Sjung tillsammans med Greta Gris!

Sjung & lär mikrofonen uppmuntrar till fantasifull lek, stärker förmågan att lyssna, sjunga, prata, kommunicera och utvecklar en tidig förmåga att känna igen färger och bokstäver.

Pratar svenska, danska och norska.

Rekommenderas från 2 år.